Tag: Atsuko Kagari

Atsuko Kagari (Akko) is the main protagonist of Little Witch Academia.