Tag: Nagato

Nagato is a Nagato Class Battleship for the Sakura Empire within the Azur Lane mobile game.