Tag: Sakura Haruno

Sakura Haruno is a kunoichi of Konohagakure in the Naruto series.